Genç Öncüler’in Ekim/147. Sayısı “İçimizdeki Yabancılar” Manşetiyle Çıktı!

Genç Öncüler Düşünce Kültür Sanat Gündem 9 Ekim 2019 0 Yorum

Genç Öncüler’in Ekim/147. sayısı “Ä°çimizdeki Yabancılar” manÅŸetiyle çıktı!

Dergide bu ay, son yüz yıllık dönemimizde Müslümanların kullandığı eÄŸitim kaynakları, siyasi yaklaşımlar, dine karşı tavır ve yeni rejimin ilk döneminin din algısı dosyaya taşınıyor.

Editör yazısı ise ÅŸöyle:

Ä°çimizdeki yabancılar bahsi gündemimize yeni girmiÅŸ bir mevzu deÄŸil. Neredeyse iki yüz yıldır, hem bu coÄŸrafyanın yabancıları hem de bu coÄŸrafyadan olup da buraya yabancı olmaya can atanlar olageldi. Osmanlı’nın cephede maÄŸlup olmaya baÅŸlamasının ardından gelen arayışlar, pek çoklarınca baÅŸka dünyalara açılan kapılar anlamını taşıyor; bu kapılar onları köprünün altından akan baÅŸka sulara götürüyordu. Ä°slam’ın terakkiye mani olmadığı (ne demekse), Batı medeniyetinin de güzel yönlerinin bulunduÄŸu(!) ve onların faydalı taraflarının alınması gerektiÄŸi(!) söylentileri; Ä°slam’ın ilim ve bilimle çeliÅŸmediÄŸini açıklama çabası olarak kamuoyuna yansıyacaktı. Kendimize yabancılaÅŸma tavrı; 20. yüzyılın baÅŸlarından itibaren Jön Türklerde, Ä°ttihat Terakki’nin içinde, Ä°stiklal Harbi verilirken manda ve himaye meselesinde, Cumhuriyet ilan edildikten sonra Ä°slam’a ve geçmiÅŸ medeniyete olumsuz bakış açısında, 30’lardan sonra inÅŸa edilen ve 60 darbesiyle iyice kabuklaÅŸan Kemalizm’de, 70’lerde ön plana çıkan Komünizm’de, kimi Müslümanlar arasında çok da kale alınacak bir büyüklükte olmayıp ortaya çıkan aşırı fikirlerde, 28 Åžubat’ta ve 15 Temmuz’da tekrar kendini gösterdi.

Åžimdi ÅŸurada durmamız gerekiyor: Biz bugün yüzyıllarca inÅŸa edilen bir karakterin ardından Türkiye’de yaşıyorken, Ä°slam’ın dışında iyilik ve güzelliklerin bulunduÄŸu söylentilerini duyuyorsak ipin ucu çoktan kaçmış demektir. Türkiye’ye mensup olup da bu coÄŸrafyanın elde kalan son toprak parçasının muhafaza edilmesini basit görmek, manda ve himaye fikrini ruhundan atamamak, bilmem hangi mezheplerin seviciliÄŸini yapmak, milletimizin deÄŸerlerini hafife almak gibi alçaklıklar anlıyoruz ki bundan sonra da sık sık karşımıza çıkacak. Ä°stanbul’un ara sokaklarında cinsiyetleri eÅŸitleyen(!) yürüyüÅŸler yapılacak ve onlara bu vatanın bir rengi gibi bakılacak.

Fakat unutmamalı: Ä°slam’ın dışında kalan her ÅŸeyin deÄŸersiz ve zavallı olduÄŸunu söyleyen, bu vatanın bekçiliÄŸini yapan, ülkenin bütün renklerinin Ä°stiklal Harbi’nde ortaya çıktığını gören ve bilen bu milletin insanları, her zaman Türkiye kapısının Ä°slam kapısı olduÄŸunu bilip nöbet tutmaya devam edecek ve ruhundan manda ve himaye fikrini atamayanların ipliÄŸini pazara çıkaracak.

Genç Öncüler olarak bu ay “içimizdeki yabancılar”ı dosyaya taşıyoruz. BaÅŸkası olup da bizden görünenler, bizden olup da baÅŸkası olmaya heves edenler, müminlerin asaletinden yüz çevirenler, bu vatanın vatan olurken ve vatan kalırken yaslandığı hakikatleri düÅŸük bir ÅŸey olarak görenler dosya yazılarından.

Yavuz Selim Sancak, Ä°slamcılığın kaynak krizini yazdı. Hüsamettin MalkoçoÄŸlu, bir dönem çoklarının dilinde olan “Türkiye’nin bir darulharp toprağı(!) olduÄŸu” garabetini yazdı. Osman Zinnur Aksu’nun yazısı Sen Sahip Olursan… Ä°çimizdeki Yabancılar baÅŸlığı altında Ä°slam düÅŸmanlığı yapanlardan kimilerinin sözlerini de derledik.

Dosya dışında Hatice Beyza Öztürk hukuk yazılarına devam ediyor. Sümeyye Güven deneme köÅŸesinde. Fazıl Cem Ayla filminin tahlilini yaptı. Talha Ulukır Sinema yazılarına, AyÅŸe Afife ise mekân yazılarına devam ediyor. Mehmed EÅŸref yine 10 Soruda köÅŸesinde. Gündelik Åžeyler köÅŸesi de yine kendi yerinde. Objektifimden yansıyanlar sayfasında TuÄŸba Nur Avcı bir hatırayı bir an’a sabitledi. Åžiir sayfasında RüÅŸtü Onur, Turgut Uyar, Mehmed Akif ve genç ÅŸairlerimizden Begüm Kıtay ÅŸiirleriyle karşınızda.

Bu ay orta sayfada ilk Türk-Ä°slam eserlerinden Kutadgu Bilig’den seçmeler var. Ali Emiri Efendi’nin Ezhar-ı Hakikat’inden bölümler bu ay da mevcut. Mustafa Sabri Efendi’nin Harf Ä°nkılabı ile yazılarından birini daha yine dergiye aldık. DiÄŸer iktibas ise 1939 yılında Cahit Tanyol’un Tanpınar hakkında kaleme aldığı köÅŸe yazısı.

Arka Kapakta Ä°smail Kara Hoca’nın “Mızraklı Ä°lmihal’den Ne Ä°stiyorlardı?” yazısı bulunuyor.

Genç Öncüler’in genç yazarları olarak gayemiz; toplumsal yaÅŸamımızda karşılaÅŸtığımız iyilikleri, kötülükleri, kolaylıkları ve zorlukları, siz deÄŸerli okurlarımıza en anlaşılır ÅŸekilde aktarmaktır. Kadromuz, adaletle ÅŸahitlik vazifesini unutmayarak yazılarını kaleme alma gayretindedir. Çünkü bu bize Rabbimizin vahiyle sabit kıldığı bir görevdir. Bütün sayılarımızı bu bilinçle çıkarıyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, keyifle okumanızı temenni ediyoruz.        

 


Okunma : 1919

Yorumlar

    Henüz yorum yapılmamış...

Bir Yorum Ekle

Gönder