Genç Öncüler'in 145/Ağustos sayısı "Vakıflar Çözülürse Toplum Çöker" manşetiyle çıktı!

Genç Öncüler Düşünce Kültür Sanat Gündem 7 Ağustos 2019 0 Yorum

Genç Öncüler’in AÄŸustos/145. sayısı, “Vakıflar Çözülürse Toplum Çöker” manÅŸetiyle çıktı!

Dergide bu ay, vakıf medeniyeti olarak anılmamızın niÅŸaneleri, eskiye kıyasla günümüzde vakıfların yaÅŸadığı dönüÅŸüm ve vakıfların kendi varlıklarına ve misyonlarına halel getirmeme zorunlulukları dosyaya taşınıyor.

Editör yazısı ise ÅŸöyle:

YaÅŸadığımız coÄŸrafyanın, Selçuklu ve Osmanlı tecrübeleriyle beraber “vakıf medeniyeti” olarak anılması hiç yadırgamayacağımız bir durum. Her köÅŸe başında karşımıza çıkan medreseler, külliyeler, camiiler, çeÅŸmeler bunun getirisi. Anadolu’nun Ä°slamlaÅŸması serüveninde cemiyet hayatı inÅŸa edilirken vakıflar hep önü çekmiÅŸtir. Ahilik teÅŸkilatı ekonomik hayatın adil bir ÅŸekilde düzenlenmesine ön ayak olurken sosyal hayatın içindeki aksaklıkları gidermek için pek çok vakıf kurulmuÅŸ; rızayı ilahi için çalışmıştır.  DüÅŸkünlere yardım etmek, öksüz ve yetimleri korumak, tarihi eserleri muhafaza etmek… için kurulan vakıflardan kışın yiyecek bulamayan kuÅŸlara gıda tedarik etmek için kurulan vakıflara kadar pek çok alanda bu yapılar, coÄŸrafyamızın barındırdığı her unsura sahip çıkan bir hüviyetle bilinmiÅŸtir.

Son yüzyıla gelindiÄŸinde vakıflarımız eski formunu muhafaza etmekle birlikte yeni bir hüviyete de bürünmüÅŸtür. Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte siyasi söylemleri ve hayatı deÄŸiÅŸtirme iddiası olan gruplar ve cemaatler de seslerini vakıfların etrafında yükseltmiÅŸtir. Siyasi mücadelenin merkezi olan vakıflar, iki yüzyıl önceki yapılarından farklı olarak halkın çok daha gözü önündedir ve her zamankinden daha ÅŸeffaf ve temiz kalma sorumluluÄŸu hissetmelidir. Son yıllardaki siyasi ortam ve gergin dil, vakıflarımıza, öncelikli sorumluluklarının halka ulaÅŸmak, yaraları sarmak, irÅŸat etmek ve Ä°slami bilinci yaymak olduÄŸunu unutturmamalıdır. Ve yine tekrar etmek isteriz ki, cemiyet hayatımızda en temiz kalması gereken yapılarımız vakıflar olmalıdır. Vakıfların çözülmesi, toplumun çöküÅŸü demektir.

Genç Öncüler dergisi olarak bu ay, “Vakıflar Çözülürse Toplum Çöker” dosyasıyla okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz. Osmanlı’daki vakıf kültürü ve farklı sebeplerle kurulan vakıflar, günümüze uzandığımızda ise vakıfların en temiz kalması gereken kurumlar olma zorunluluÄŸu, siyasallaÅŸan söylem ve kaybettiÄŸimiz deÄŸerler dosya yazılarından.

Kerim DorukoÄŸlu, Gereksiz Mevcudiyet yazısına bu ay da devam etti. Dücane DemirtaÅŸ, Tünelin Ucundaki Işık yazısıyla köÅŸesinde. Mahinur Özdemir, Vasıf Sahibi Vakıflara Talip Olmak adlı yazıyı kaleme aldı.

Dosya dışı konularda Toleuzhan Galiyeva, Ä°slam’a KavuÅŸma yazılarına devam etti; bu yazı dizisinde artık sona geliyoruz. Ä°slami Ä°limler köÅŸesinde bu ayki konu iman-amel bahsi. Alıntı yazılar köÅŸesinde bu ay Ahmet Hikmet MüftüoÄŸlu’nun Üzümcü hikâyesi ve Åževket Süreyya’nın 1957’de kaleme aldığı Ä°nkılaplar, Ezan, Atatürk, Menderes yazısı mevcut. Fazıl Cem kitap kritiÄŸi yapmaya devam etti. Hasan Hüseyin Çaçan Felsefe, Mehmet Zahid BaÅŸak Ders Notları köÅŸesinde. Mehmed EÅŸref Tarih Tekerrürden Mi Ä°baret yazısı ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile günümüz siyaseti üzerine bir deneme kaleme aldı. Gündelik Åžeyler köÅŸesi de bu ay dergide. “On Soruda” bölümü bu ay da dolu dolu. Objektifimden Yansıyanlar köÅŸesinde bu ay misafirimiz TuÄŸba Nur Avcı. Arka kapakta ise bu ay Refi’ Cevad Ulunay’ın 1957’de kaleme aldığı Sanat Yıkıcıları var; bu metin 62 sene sonra yeniden okuyucularını bekliyor.

Genç Öncüler’in genç yazarları olarak gayemiz; toplumsal yaÅŸamımızda karşılaÅŸtığımız iyilikleri, kötülükleri, kolaylıkları ve zorlukları, siz deÄŸerli okurlarımıza en anlaşılır ÅŸekilde aktarmaktır. Kadromuz, adaletle ÅŸahitlik vazifesini unutmayarak yazılarını kaleme alma gayretindedir. Çünkü bu bize Rabbimizin vahiyle sabit kıldığı bir görevdir. Bütün sayılarımızı bu bilinçle çıkarıyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, keyifle okumanızı temenni ediyoruz.        

Genç Öncüler Yayın Kurulu

 

 


Okunma : 2286

Yorumlar

    Henüz yorum yapılmamış...

Bir Yorum Ekle

Gönder