01 Mart 2024 Cuma

Üniversite Grubu ile Fıkıh Dersleri

 

Katılımcılarımızın temel fıkıh bilgisi edinmelerinin hedeflendiği dersimiz; fıkıh tarihi, fıkıh usûlü ve muamelat fıkhı olmak üzere üç ana başlık altında işlenecektir. Fıkıh tarihinde, Rasullullah (s.a.v.) döneminden günümüze kadar fıkıh ilminin gelişimi; fıkıh usûlünde, deliller ve hükümler; muamelat fıkhında ise akitler, nikah, zekat, riba ve talak gibi başlıklar paylaşılacaktır.  Derslerde alanlarında yazılmış akademik metinler takip edilecektir. Aşağıdaki kaynaklar,  başlangıç aşamasında kullanılacak eserlerden bazılarıdır:

• Anahatlarıyla İslam Hukuku – Hayreddin KARAMAN – Ensar Yayınları

• Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri – İbrahim Kafi DÖNMEZ – İSAM Yayınları

• Fıkıh Usûlü – Fahrettin ATAR – İFAV Yayınları

• Usul Yazıları – Soner Duman – Beka Yayınları

• Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin ilgili maddeleri

İletişim: 0537 986 4948