Genç Öncüler

Genç Öncüler

Genç Öncüler’in Nisan/129. sayı, “Bahar” manşetiyle çıktı!

Dergide, bu ay, baharın gelişi dosyaya taşınıyor. Baharı müjdeleyen çiçekler, coşan dereler, nisan yağmurları dosyada kendine yer bulan konulardan. Dergide bu ay bahar ve tefekkür arasında da yoğun bir bağ kuruluyor. Ayrıca M. Fatih Andı ile “Romanda Hz. Peygamberi Anlat(ama)mak!” başlığıyla yapılan röportaj da okuyucularını bekliyor. Diğer yandan film tahlili, şiir, deneme ve gündem içerikleriyle Genç Öncüler nisan ayında da yine dopdolu.

Derginin sunuş yazısı şöyle:

Nisan ayındayız. Baharın kucağındayız. İçimizi ince bir nefes gibi saran günlerin şafağındaki aydınlık gibi geldi bahar. Nefessiz kaldığımızda soluklanmak için oturduğumuz ağaçların şefkatli gölgesi gibi geldi. Adımlayacak yolumuz kalmadığında “ben buradayım” der gibi gelen yağmur gibi geldi bahar. Kurumaya yüz tutan dallarımızı aşılayıp yeniden verdiğimiz can suyu gibi.

Çayırların göz alabildiğine papatyalarla donandığı bir bahara gözlerimizi açmayı hasretle bekledik. Kurumuş ağaçların yeniden çiçeğe durduğu vakitleri de. Eriyen karların coşkusuyla akan derelerin kenarındaki taşların üstüne uzanıp suyun sesini dinlemeyi bekledik. Yolda yürürken bahar rüzgârının saçımızı okşamasını da. Yaratılmışların nasıl yaratıldığını, baharda tabiatın yeniden yaratılmasına benzetmeyi bekledik. Uçsuz bucaksız tepelerin gözümüzün gördüğü yerlerinde doğanın yeşillenmesine dalıp hayretler içinde bekleyişlerimizi de bekledik. Şimdi nisan ayındayız. Baharın kucağındayız. Baharı bekleyişimiz, karşılığını bulmuş gibi. Sonunda susup dinleneceği bir hane bulmuş gibi.

Genç Öncüler, bu ay, baharın gelişini dosyaya taşıyor. Baharı karşılayan kelimeler, kainatın yeniden canlanması, çiçeğe duran ağaçlar, kaç yüz yıllık bir olgunlukla akan dereler, müminin baharı dosyada kendine yer bulan konulardan.

Uğur Demirel “Bahara Doğru” başlığıyla baharın gelişini karşıladı. Sena Dağ, baharın nişanesi çiçekleri yazdı. Begüm Kıtay, İhya u Ulumi’d-Din Işığında Müminin Baharı’nı yazdı. Burak İdi nisan yağmurlarını kaleme aldı. Mehmet Ali Özdemir, lisan meselesini irdeledi. Orhan Toprak, Mustafa Kutlu’nun Beyhude Ömrüm adlı eserini sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirdi. Prof. M. Fatih Andı Hoca ile roman ve siyer üzerine yaptığımız röportajı da zevkle okuyacaksınız. Diğer yandan şiir, film analizi, müzik ve gündem yazılarıyla Genç Öncüler nisan ayında da yine dopdolu.

Genç Öncüler’in genç yazarları olarak gayemiz; toplumsal yaşamımızda karşılaştığımız iyilikleri, kötülükleri, kolaylıkları ve zorlukları, siz değerli okurlarımıza en anlaşılır şekilde aktarmaktır. Kadromuz, adaletle şahitlik vazifesini unutmayarak yazılarını kaleme alma gayretindedir. Çünkü bu bize Rabbimizin vahiyle sabit kıldığı bir görevdir. Bütün sayılarımızı bu bilinçle çıkarıyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, keyifle okumanızı temenni ediyoruz.

Abonelik için irtibat adresi: dergigenconculer@gmail.com
Yıllık Abonelik Ücreti: 100 TL

Ayrıca genconculereyaziyorum@gmail.com adresine yazı ve görsel çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

Genç Öncüler’in Mart/128. Sayısı “Hangi Medeniyetin İnsanıyız?” Manşetiyle Çıktı!

Dergide, bu ay, iki yüzden fazla yıldır İslam dünyasını meşgul eden medeniyet konusu dosyaya taşınıyor. İslam ve Batı medeniyeti, hayatı yorumlama biçimlerimiz ve Müslümanların aldığı tavır dosyada kendine yer bulan konulardan. Tanzimat’la beraber başlayan Batılılaşma süreci de dosyada mevcut. Diğer yandan film tahlili, hikaye, şiir ve gündem içerikleriyle Genç Öncüler mart ayında da yine dopdolu.

Derginin sunuş yazısı ise şöyle:

19. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı toplumunda sosyal hayatı derinden etkileyecek ve daha önceden pek aşina olmadığımız fikirler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Devletin Batı karşısında siyasi ve ekonomik açıdan geri kalmasına da halk içinde fakirliğin boy göstermesine de ve hatta yaşanılan hayatın gerçekten kötü olduğunun düşünülmesine de bağlayabileceğimiz bu fikirler, devletin ve toplumun bir daha eskisi gibi olmayacağının işaretlerini veriyordu. Zaten başlamış olan Batılılaşma – M. Fatih Andı Hoca’nın daha hakkaniyetli ve isabetli ifadesiyle Batıcılaşma- bu dönemde iyice kendini hissettirdi ve düşünüşte ve görünüşte Batı’ya açılma fikri derinleşti. Bu mesele bir soruyu da beraberinde getirmiş oluyordu: “Hangi Medeniyetin İnsanıyız?”

1900’lerin başıyla iyice derinleşen bu soru fikir dünyasında geniş yankı buldu. Batı’nın ilmini alıp kendi karakterimizden ödün vermeden yaşayabileceğimiz de, Batı’nın her şeyini reddedebileceğimiz de, Batı’nın yaşam tarzını kabul etmeden hayatta kalamayacağımız da konuşuldu.

Üzerinden çok zaman geçti. Şu an 2018 Mart’ındayız. İki yüz yıllık mezkur sorunla ve soruyla bağlantısının ne kadar olduğunu da düşünerek bugün yine aynı soruyu soruyoruz: “Hangi Medeniyetin İnsanıyız?”

Bu soruyu sorarken belki sadece son iki yüzyılın sorunlarıyla değil günümüzün kaygılarıyla da hareket ediyoruz. Fikir hayatımızda derin ve canlı bir medeniyet muhasebesinin olmadığının farkındalılığıyla fakat eski sorunlardan bağımsız olmayan bir hayat tarzının –Müslümanca bakışın- muhasebesini yapmaya çalışacağız.

Genç Öncüler, bu ay, bir medeniyet ve anlayış muhasebesi yapıyor ve yaşam tarzımızı irdeleyerek “Hangi medeniyetin insanıyız?” diye soruyor. Tanzimat’tan bu yana toplumsal hayatımızdaki değişimin, anlayışın ve reflekslerin hangi dünyaya ait olduğunu bulmaya çalışıyor. Modern dönemin kaygıları ve sekülarizm ile vahiy arasına sıkışıp kalan eylemlerimiz de dosyadaki konulardan.

Genç Öncüler’in genç yazarları olarak gayemiz; toplumsal yaşamımızda karşılaştığımız iyilikleri, kötülükleri, kolaylıkları ve zorlukları, siz değerli okurlarımıza en anlaşılır şekilde aktarmaktır. Kadromuz, adaletle şahitlik vazifesini unutmayarak yazılarını kaleme alma gayretindedir. Çünkü bu bize Rabbimizin vahiyle sabit kıldığı bir görevdir. Bütün sayılarımızı bu bilinçle çıkarıyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, keyifle okumanızı temenni ediyoruz.

Ey inananlar! Kendinizin, ana babanızın ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimselerden olun. (Şahitlik ettiğiniz) Zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın)! Çünkü Allah her ikisine de (sizden) daha yakındır. Öyleyse kendi boş arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten uzaklaşmayasınız. Eğer (gerçeği) çarpıtırsanız ya da (şahitlikten) kaçınırsanız biliniz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa/135

Abonelik için dergigenconculer@gmail.com adresine mesaj atabilirsiniz.
Yıllık Abonelik Ücreti: 100 TL

Ayrıca dergigenconculer@gmail.com adresine yazı ve görsel çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.