Genç Öncüler’in Ağustos/133. Sayısı “Romanın Gözünden Hayata Bakmak” Manşetiyle Çıktı!

Düşünce Genç Öncüler Kültür-Sanat Gündem 6 Ağustos 2018 0 Yorum

 

Genç Öncüler’in Ağustos/133. sayısı “Romanın Gözünden Hayata Bakmak” manşetiyle çıktı!

Dergide,  bu ay, 19. yüzyılın ortalarından itibaren yüzünü Batı’ya dönen cemiyetimizi o dönemin romanları üzerinden anlamaya gayret ediliyor. İlk dönem romanlarında işlenen Doğu-Batı çatışması, kimlik buhranı ve kendini arayan insanımızın tepkileri romanlarda irdeleniyor. Diğer yandan, şiir, deneme, kitap tahlili, fotoğraf ve gündem içerikleriyle Genç Öncüler Ağustos ayında da yine dopdolu.

Derginin sunuş yazısı ise şöyle:

Türk cemiyet hayatı, 19. yüzyılın başlarından itibaren yüz yıllık buhranından çıkış yolu bulmak için yeni mecralara dalmış ve klasik metinlerin toplum hayatını yansıtmakta eksik kaldığını düşünerek Batı’da yıllar evvel ilk nüvelerini veren edebi ve fikri hareketlerin etkisiyle cemiyet hayatının yeni yeni aşina olduğu tarzda metinler kaleme almaya başlamıştır.

İlk örneğini Şemsettin Sami’nin kaleminden Taaşuk-ı Talat ve Fitnat ile veren roman, bu dönemden sonra diğer edebi türlerin çok önüne geçmiş; toplumun gelenekleri, görenekleri, aksaklıkları, fikri hayatı, yönünü hangi medeniyete ve ne şekilde döneceği her düşünceden mütefekkir tarafından işlenmiştir.

Sultan II. Hamid Han, Meşrutiyet, İttihad ve Terakki, Mütareke ve Kurtuluş Savaşı dönemleri romanlarda kendini bulmuştur. Cumhuriyetin kuruluş yılları ve 30’ların Ankara’sı, dönemin siyasi ve fikri tavrı, toplumsal itirazlar ve cereyanlar romanın sayfalarına taşınmıştır.

60’lardan sonra özellikle Tanpınar ve Oğuz Atay’la modern ve postmodern romanın örnekleri yazı hafızamıza girmiş ve son yarım asırda insanı bireyselliğe çağıran modern tavır bu eserlerde anlatılmıştır.

Romanın Türk cemiyet hayatındaki başka bir özelliği –belki en mühimi- son yüz elli yılda Anadolu insanının fikrini ve zikrini değiştirme ve dönüştürme aracı olarak kullanılmış olmasıdır. Toplumun Batıcılaşma süreci, bu süreci anlatan konak metaforu, Doğu ve Batı değerleri arasındaki çatışmayı yaşayan aile, bozulan dirlik düzenlik ve savrulan nesil, romanlar vasıtasıyla topluma sunulmuş ve eserler pek çok zaman yön de göstermiştir. İnsanın bireyselleşmesiyle birlikte değişen tepkileri –insanların büyüklerinden farklı bir dünyaya gözlerini açmaları-, insanlığa dair küçülen umutları ve beklentileri de sayfalara yansımıştır. Değişen ve değişmeyen, gösterilen ve gösterilmeyen, istenilen ve istenilmeyen bütün yüzleriyle toplum, romanlarda vücut bulmuştur.

Genç Öncüler olarak, bu ay, romanın penceresinden hayata bakmaya çalışıyoruz. Şemseddin Sami Bey’den günümüze kadar gelen süreçte, Türk cemiyet hayatının değişen ve değişmeyi arzu eden; dönüşmeyen ve dönüşmeye itiraz eden yüzlerini romanlarda arıyoruz. Romanları merkeze alarak, yüz elli yıllık bir fotoğraf çekiyoruz.

Yüzlerce yazar ve eserden sadece üç beşini seçiyor olmak zahmetli oldu. Coğrafyamızın girdiği son sapağı, en belirgin halleriyle yansıtan eserleri seçmeye gayret ettik. Genç yazarlarımız, büyük bir özveriyle metinleri hazırladı. Bahsedilen dönüşüm, kimi zaman en belirgin halleriyle, kimi zaman da üstü kapalı olarak romandan pasajlarla anlatıldı.

Osman Zinnur Aksu “Üç İstanbul”u, Hasan Hüseyin Çaçan “Huzur”u, Fazıl Cem “Kiralık Konak” ve “İbrahim Efendi Konağı”nı, Adnan Ergün “Jön Türk”ü, Orhan Toprak “Fatih Harbiye”yi, Oğuzhan Sakoğlu “Kalpaklılar”ı, Ali Emre Yıldırım “Biz İnsanlar”ı, Furkan Şahin “Yenişehir’de Bir Öğlen Vakti”ni yazdı.

Genç Öncüler’in genç yazarları olarak gayemiz; toplumsal yaşamımızda karşılaştığımız iyilikleri, kötülükleri, kolaylıkları ve zorlukları, siz değerli okurlarımıza en anlaşılır şekilde aktarmaktır. Kadromuz, adaletle şahitlik vazifesini unutmayarak yazılarını kaleme alma gayretindedir. Çünkü bu bize Rabbimizin vahiyle sabit kıldığı bir görevdir. Bütün sayılarımızı bu bilinçle çıkarıyoruz. Çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, keyifle okumanızı temenni ediyoruz.

 

 

 

 

Yorumlar

    Henüz yorum yapılmamış...

Bir Yorum Ekle

Gönder